Kompleksowa odbudowa

Pacjentka po leczeniu, na które składało się leczenie ortodontyczne, wybielanie zębów (lek.dent. Agnieszka Jacyna-Maruszewska) i ich odbudowa (lek.dent. Joanna Orłowska). Na pokazanym na zdjęciach etapie najważniejsza była zmiana wyglądu dwójek, ich koloru i kształtu.

Leczenie zespołowe

Na końcowy efekt złożyło się leczenie ortodontyczne (lek. dent. Agnieszka Jacyna-Maruszewska), odbudowa kompozytowa startych zębów i licówki porcelanowe na górnych siekaczach (lek. dent. Joanna Orłowska) oraz implanty (lek. dent. Mateusz Kowalewski).

Brak miejsca dla piątki

Z nieco innej perspektywy rzuca się w oczy brak miejsca dla jednego z przedtrzonowców.

Pomogło leczenie ortodontyczne (lek. dent. Agnieszka Jacyna-Maruszewska). Zwieńczeniem leczenia była odbudowa kompozytowa zębów i wykonanie licówek porcelanowych na górne siekacze (lek. dent. Joanna Orłowska) oraz implant w miejscu brakującej czwórki (lek. dent. Mateusz Kowalewski).

Leczenie ortodontyczne i licówki

Po leczeniu ortodontycznym prawdziwą wisienką na torcie okazały się korony górnych jedynek i dwójek oraz odbudowy kompozytowe pozostałych siekaczy i kłów.

Leczenie ortodontyczne prowadziła lek. dent. Agnieszka Jacyna-Maruszewska, odbudowy kompozytowe i protetyka to dzieło lek. dent. Joanny Orłowskiej.

Leczenie ortodontyczne aparatami stałymi

Zęby zdyscyplinowane dzięki leczeniu ortodontycznemu aparatami stałymi Leczenie prowadzone przez lek. dent. Agnieszkę Jacynę-Maruszewską.

Leczenie ortodontyczne systemem nakładkowym

Leczenie ortodontyczne przezroczystym systemem nakładkowym nadzorowane przez lek. dent. Agnieszkę Jacynę-Maruszewską

Odtworzenie brakującej dwójki

Pacjent wymagający odbudowy miejsca na dwójkę i odtworzenie jej braku implantem. W miejsce dwójki przewędrowała trójka, więc najpierw ortodontycznie musieliśmy uszeregować zęby i odsunąć trójkę. Po zdjęciu aparatów dwójka została odbudowana implantologicznie.

Wspólna praca lek. dent. Agnieszki Jacyny-Maruszewskiej (ortodoncja), dr n.med. Emila Kalinowskiego (implantacja) i lek. dent. Joanny Orłowskiej (odbudowa protetyczna).

Uporządkowanie i odbudowa startych zębów

Starte zęby, które wymagały uporządkowania ortodontycznego i odbudowy.

Leczenie ortodontyczne - lek. dent. Agnieszka Jacyna-Maruszewska, odbudowa kompozytowa - lek. dent. Joanna Orłowska

Efekt wspólnej pracy

Efekt leczenia ortodontycznego, higienizacji i odtworzenia braku dolnej szóstki implantem.

Wspólna praca lek. dent. Agnieszki Jacyny-Maruszewskiej (ortodoncja), dr n.med. Emila Kalinowskiego (implantacja) i lek. dent. Joanny Orłowskiej (odbudowa protetyczna).

Kilkuetapowe leczenie zębów

Kilkuetapowe leczenie składające się z leczenia ortodontycznego aparatami stałymi, wybielania i wykonania korony na przebarwioną górną jedynkę.

Leczenie ortodontyczne pod okiem lek.dent. Agnieszki Jacyny-Maruszewskiej, wybielanie i protetyka - lek. dent. Joanna Orłowska.