Poprawa estetyki zębów przednich – zmiany kształtu i barwy zęba (np. w przypadku wrodzonych przebarwień zębów, urazowych odłamań brzegów siecznych, chęci likwidacji luk pomiędzy sąsiednimi zębami) poprzez wykonanie kompozytowych lub porcelanowych licówek.