Leczenie kanałowe zajmuje się ratowaniem zęba, w którym doszło do zapalenia miazgi (żywej tkanki znajdującej się wewnątrz zęba, która zawiera naczynia krwionośne i nerwy), najczęściej na skutek długo trwającej próchnicy lub urazu zęba. Leczenie polega na usunięciu chorej miazgi, opracowaniu kanałów na odpowiednią długość i szerokość oraz ich szczelnym wypełnieniu.