Usunięcie kamienia (skaling) z fluoryzacją 200 - 350 zł

Usunięcie kamienia (skaling) wraz z piaskowaniem i fluoryzacją 350 zł

Wypełnienie światłoutwardzalne (tzw. plomba) od 250 zł

Usunięcie stałego zęba w znieczuleniu od 200 zł

Wybielanie wszystkich zębów metodą nakładkową 900 zł

Stomatologia dziecięca

Konsultacja150 zł
Wizyta adaptacyjna – pierwsza wizyta małego dziecka150 zł
 
Przegląd jamy ustnej100 zł
 
Fluoryzacja100 zł
Skaling + piaskowanie200 zł
 
Opatrunek leczniczy (ZnO+E, Cresophene)100 zł
Wypełnienie w zębie mlecznym (glassjonomer, kompozyt)150 - 250 zł
Wypełnienie kolorowe Twinky Star250 zł
 
Dewitalizacja (zatrucie) w znieczuleniu100 zł
Amputacja zęba mlecznego + koszt wypełnienia100 + 150 - 200 zł
 
Lakowanie bruzd - za 1 ząb100 zł
Poszerzone lakowanie (PRR) za 1 ząb150 zł
 
Lapisowanie (za 1 serię)60 zł
 
Znieczulenie do leczenia40 zł
Ekstrakcja (usunięcie) zęba mlecznego w znieczuleniu100 - 200 zł
 
Leczenie z „żabką” (dodatkowo do zabiegu)50 zł
 
Brak współpracy dziecka i możliwości wykonania zabiegu przez lekarza100 zł

Udzielamy gwarancji:

  • 1 rok na wypełnienia
  • 2 lata na protetykę

Warunkiem gwarancji jest badanie kontrolne przeprowadzone w naszym gabinecie co 6 miesięcy oraz wizyta profilaktyczna (usunięcie kamienia, osadu itp.) przeprowadzana minimum co 6 miesięcy. Czas gwarancji liczony jest od dnia wykonania pracy.

Warunkiem otrzymania gwarancji na prace protetyczne jest konieczność uzupełnienia pozostałych istniejących braków zębowych w przeciągu 3 do 6 kolejnych miesięcy.

Gwarancja nie obejmuje prac tymczasowych, prac warunkowych i leczenia kanałowego.

Na wniosek pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba przez niego upoważniona ma możliwość uzyskania bezpłatnego dostępu do dokumentacji medycznej (Zgodnie z art. 18 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, par. 52 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej).