Usunięcie kamienia (skaling) z fluoryzacją 200 - 350 zł

Usunięcie kamienia (skaling) wraz z piaskowaniem i fluoryzacją 350 zł

Wypełnienie światłoutwardzalne (tzw. plomba) od 250 zł

Usunięcie stałego zęba w znieczuleniu od 200 zł

Wybielanie wszystkich zębów metodą nakładkową 900 zł

Protetyka

Konsultacja protetyczna150 zł
Modele diagnostyczne150 zł
 
Korona
porcelanowa1 500 zł
cyrkonowa2 100 zł
pełnoceramiczna E-MAX2 200 zł
korona porcelanowa na implancie2 800 zł
tymczasowa300 - 400 zł
most z włókna szklanego2 000 zł
 
Licówka porcelanowa2 200 zł
Inlay/onlay/endokorona kompozytowa1 300 zł
 
Wkład koronowo – korzeniowy
prosty (lany, z włókna szklanego)700 zł
prosty z NPG750 zł
złożony (lany, z włókna szklanego)800 zł
złożony z NPG850 zł
typu RHEIN (kulowy)1 150 zł
Ponowne zacementowanie korony, wkładu, mostu200 zł
Zdjęcie korony/mostu200 - 250 zł
Szyna relaksacyjna700 zł
Proteza całkowita (bezzębie):
akrylowa1 800 zł
akronowa3 200 zł
 
Proteza częściowa:
mikroproteza akrylowa (do 3 zębów)600 zł
akrylowa1 700 zł
akronowa2 800 zł
proteza szkieletowa na metalu3 000 zł
zatrzask (matryca) 1 szt.300 zł
proteza szkieletowa na dwóch zasuwach3 700 zł
 
Dodatkowe elementy
siatka wzmacniająca200 zł
łuk metalowy200 zł
podścielenie350 zł
Wax up (punkt)100 zł
 
Naprawa protezy
jeden punkt200 zł
dodatkowy punkt50 zł
Korekta protezy wykonanej w innym gabinecie150 zł
Wymiana teflonu (matrycy) w protezie150 zł
 
Szyna Essix (uzupełniająca zęby)
jeden punkt700 zł
dodatkowy punkt50 zł

Udzielamy gwarancji:

  • 1 rok na wypełnienia
  • 2 lata na protetykę

Warunkiem gwarancji jest badanie kontrolne przeprowadzone w naszym gabinecie co 6 miesięcy oraz wizyta profilaktyczna (usunięcie kamienia, osadu itp.) przeprowadzana minimum co 6 miesięcy. Czas gwarancji liczony jest od dnia wykonania pracy.

Warunkiem otrzymania gwarancji na prace protetyczne jest konieczność uzupełnienia pozostałych istniejących braków zębowych w przeciągu 3 do 6 kolejnych miesięcy.

Gwarancja nie obejmuje prac tymczasowych, prac warunkowych i leczenia kanałowego.

Na wniosek pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba przez niego upoważniona ma możliwość uzyskania bezpłatnego dostępu do dokumentacji medycznej (Zgodnie z art. 18 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, par. 52 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej).