Usunięcie kamienia (skaling) z fluoryzacją 200 - 350 zł

Usunięcie kamienia (skaling) wraz z piaskowaniem i fluoryzacją 350 zł

Wypełnienie światłoutwardzalne (tzw. plomba) od 250 zł

Usunięcie stałego zęba w znieczuleniu od 200 zł

Wybielanie wszystkich zębów metodą nakładkową 900 zł

Mikroskop

Konsultacja150 zł
 
Odbudowa pod koferdam200 zł
Rozpoczęcie leczenia kanałowego (wizyta "bólowa"):
ekstyrpacja/dewitalizacja miazgi w znieczuleniu + opatrunek250 zł
 
Pierwotne leczenie kanałowe: (zawierające znieczulenie, koferdam, mikroskop)
1 kanał800 zł
2 kanały1 100 zł
3 kanały1 400 zł
4 kanały1 600 zł
za każdy dodatkowy kanał200 zł
 
Rewizja leczenia kanałowego (powtórne leczenie kanałowe, reendo):
Przed wizytą niezbędne jest dostarczenie zdjęcia CBCT.
1 kanał1 000 zł
2 kanały1 300 zł
3 kanały1 700 zł
4 kanały1 900 zł
za każdy dodatkowy kanał200 zł
 
Odbudowa korony zęba po zakończonym leczeniu kanałowym
odbudowa zęba materiałem światłoutwardzalnym400 - 500 zł
inlay/onlay/endokorona kompozytowa1 300 zł
wkład koronowo-korzeniowy + korona700 - 800 + 1 500 zł
Udrożnienie kanału zobliterowanego (osobny zabieg)500 zł
Próba usunięcia złamanego narzędzia z kanału300 - 600 zł
Zamknięcie perforacji dna komory lub kanału preparatem pro-root mta300 zł
Usunięcie cementu z kanału (osobny zabieg)400 zł
Wyjęcie wkładu z kanału300 - 500 zł
Godzina pracy pod mikroskopem (gdy nie uzyska się efektów)150 zł

Udzielamy gwarancji:

  • 1 rok na wypełnienia
  • 2 lata na protetykę

Warunkiem gwarancji jest badanie kontrolne przeprowadzone w naszym gabinecie co 6 miesięcy oraz wizyta profilaktyczna (usunięcie kamienia, osadu itp.) przeprowadzana minimum co 6 miesięcy. Czas gwarancji liczony jest od dnia wykonania pracy.

Warunkiem otrzymania gwarancji na prace protetyczne jest konieczność uzupełnienia pozostałych istniejących braków zębowych w przeciągu 3 do 6 kolejnych miesięcy.

Gwarancja nie obejmuje prac tymczasowych, prac warunkowych i leczenia kanałowego.

Na wniosek pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba przez niego upoważniona ma możliwość uzyskania bezpłatnego dostępu do dokumentacji medycznej (Zgodnie z art. 18 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, par. 52 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej).