Usunięcie kamienia (skaling) z fluoryzacją 200 - 350 zł

Usunięcie kamienia (skaling) wraz z piaskowaniem i fluoryzacją 350 zł

Wypełnienie światłoutwardzalne (tzw. plomba) od 250 zł

Usunięcie stałego zęba w znieczuleniu od 200 zł

Wybielanie wszystkich zębów metodą nakładkową 900 zł

Chirurgia, implanty

Konsultacja chirurgiczna150 zł
Konsultacja implantologiczno-protetyczna150 - 300 zł
 
Wprowadzenie jednego implantu3 000 zł
Usunięcie jednego implantu1 000 zł
Augmentacja kości1 500 - 2 500 zł
Podniesienie dna zatoki szczękowej2 500 - 3 000 zł
 
Usunięcie zęba w znieczuleniu
mlecznego100 - 200 zł
jednokorzeniowego200 - 250 zł
wielokorzeniowego250 - 300 zł
z dłutowaniem300 - 500 zł
ósemka300 - 400 zł
operacyjne usunięcie częściowo lub całkowicie zatrzymanej ósemki400 - 900 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego200 zł
Resekcja wierzchołka korzenia1000 zł
Plastyka wędzidełka350 zł
Usunięcie torbieli350 zł
Wycięcie małej zmiany w jamie ustnej150 - 200 zł
Badanie histopatologiczne200 zł
Nacięcie ropnia w znieczuleniu150 zł
Leczenie trudnogojącej się rany (“suchy zębodół”) po zabiegu w innym gabinecie100 zł
Szycie50 zł
Usunięcie szwów założonych w innym gabinecie50 zł

Udzielamy gwarancji:

  • 1 rok na wypełnienia
  • 2 lata na protetykę

Warunkiem gwarancji jest badanie kontrolne przeprowadzone w naszym gabinecie co 6 miesięcy oraz wizyta profilaktyczna (usunięcie kamienia, osadu itp.) przeprowadzana minimum co 6 miesięcy. Czas gwarancji liczony jest od dnia wykonania pracy.

Warunkiem otrzymania gwarancji na prace protetyczne jest konieczność uzupełnienia pozostałych istniejących braków zębowych w przeciągu 3 do 6 kolejnych miesięcy.

Gwarancja nie obejmuje prac tymczasowych, prac warunkowych i leczenia kanałowego.

Na wniosek pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba przez niego upoważniona ma możliwość uzyskania bezpłatnego dostępu do dokumentacji medycznej (Zgodnie z art. 18 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, par. 52 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej).